Prizma vzw

Interessante info

Nuttige links

Heb je interesse in een Prizma-school? 

Klik dan op de afbeelding van jouw keuze:

 

 
 

 

Missie

Vanuit een christelijk perspectief, ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, willen we onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de ontwikkeling en opvoeding centraal staat.

Onze scholen verwelkomen iedereen gastvrij, van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond.
Zonder uitzondering nodigen ze leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om aan hun onderwijsproject mee te werken.

 

Visie

  • Zich thuis voelen
  • Talenten maximaal ontplooien
  • Sterk voor de zwakkeren, uitdagend voor de sterkeren
  • Zoveel mogelijk leervwnst voor elke leerling
  • Kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt

Op vrijdag 5 oktober 2018 werd er massaal ‘gebeld’ in meer dan 500 scholen in Vlaanderen en Brussel. Officieel belden 138 535 leerlingen en 7804 leerkrachten die dag voor het recht op goed onderwijs voor iedereen. Door de schoolbel extra luid en extra lang te laten rinkelen, stonden leerlingen en leerkrachten even stil bij het feit dat niet alle kinderen goed onderwijs kunnen krijgen.

Saved by the bell, de jaarlijkse belactie op de Internationale dag van de Leerkracht, is al een tijdje goed ingeburgerd in het Vlaamse en Brusselse onderwijs. Sinds dit jaar nemen dus ook onze Prizmascholen deel aan deze symbolische actie.

1 op 5 loopt school in de buitenbaan

Op maandagmorgen 26 november was de aankomst van onze leerlingen op school een beetje anders dan anders. Net als in meer dan 220 andere scholen in Vlaanderen en Brussel, moesten ook onze Prizma-leerlingen die dag een hindernis overwinnen om de school te kunnen betreden. Ook tijdens sommige LO-lessen werden er wat meer obstakels genomen dan anders.

Een woordje uitleg :

Wisten jullie dat 1 Belg op 7 in armoede leeft? Dat zijn meer dan 1 7000 000 mensen : volwassenen, maar ook ... kinderen en jongeren. 1 kind op 5 in België groeit op in armoede; voor deze kinderen is naar school komen niet altijd gemakkelijk. Ze komen hindernissen tegen in hun schoolloopbaan, hindernissen die ze zonder hulp maar moeilijk kunnen overbruggen. De campagne van Samen Tegen Armoede wil dit probleem onder de aandacht brengen.

 

Unesco – scholen?

 

De Prizma-scholen maken deel uit van het Unesco Associated School Project Network (ASPnet). Het verbindt scholen van over de hele wereld met elkaar rond het doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kinderen en jongeren.

 

Meer dan 10.000 scholen in meer dan 180 landen werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Ze maken de leerlingen vertrouwd met het gedachtengoed van Unesco en leren de jongeren dat ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor positieve veranderingen en kunnen bijdragen aan een veilige, verdraagzame en schone wereld.

https://aspnet.unesco.org

https://www.unesco.be/nl/onderwijs

 

Wat is Unesco? Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen?

 

Unesco is een organisatie van de Verenigde Naties (VN) die duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog stimuleert in het onderwijs, in wetenschap, cultuur en communicatie.

 

De kern van Unesco is: “Omdat oorlogen beginnen in de hoofden van mensen, moeten we in de hoofden van mensen vrede opbouwen”. Dat doel wordt sinds 2015 opgedeeld in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zij vormen een mondiale agenda, die tegen 2030 de leefwereld van zoveel mogelijk mensen moet verbeteren.

 

https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands

 

Onze Projecten

2018-2019