Prizma vzw

Interessante info

Nuttige links

Inschrijven voor stage in onze basisscholen gebeurt via onderstaande link naar het aanvraagformulier.

 

Na de inschrijvingsdagen zijn de meeste stageplaatsen ingevuld. 

We hebben nog volgende plaatsen:

  • 4x peuter/eerste kleuterklas
  • 2x eerste/tweede kleuterklas
  • 6x tweede/derde kleuterklas
  • 2x derde kleuterklas
  • 1x eerste leerjaar
  • 1x derde leerjaar
  • 1x graadsklas 3 en 4 lager
  • 1x graadsklas 5 en 6 lager
  • 1x zesde leerjaar

>>> Klik hier om het formulier in te vullen.

 

 

Prizma Virtuele Opendeur - Secundaire scholen (in opbouw)

 

Beste ouders,

 

Door de maatregelen i.v.m. Corona kan onze opendeurdag niet doorgaan. Daarom komen wij online uit ons kot.
Neem een kijkje via de link hieronder.

 

 

 

 

Corona @ Prizma

 

Beste ouders,

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.  

 

Wat betekent dit voor onze scholen? 

Alle lessen worden geschorst. Het is in eerste instantie de bedoeling dat de leerlingen zoveel als mogelijk thuisblijvenWe organiseren evenwel opvang voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien. Enkel volledig gezonde kinderen mogen dan naar school komen. Kinderen die hoesten, vuile neus, keelpijn hebben... blijven thuis. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.  

 

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...  

 

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.  

 

Wat kan je als ouder doen? 

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.  

FAQ – VEELGESTELDE VRAGEN IN VERBAND MET DE CORONAMAATREGELEN

Update 2020 03 19

Is mijn zoondochter welkom op school?

Vanuit de overheid wordt uitdrukkelijk gevraagd zo weinig mogelijk leerlingen naar school te sturen. Als je daarentegen opvang wenst en daar niet zelf voor kan instaan, dan is je zoon/dochter evenwel van harte welkom op school. Wij proberen de opvang zo te organiseren dat er nooit grote groepen in één lokaal aanwezig zijn, dat er een goede ventilatie van de lokalen is en dat de hygiënevoorschriften maximaal worden gevolgd. We kunnen uiteraard geen les geven. We kunnen wel de mogelijkheid bieden voor sport of spel, om te studeren of om te lezen. Wie naar de opvang op school komt, komt telkens per halve dag. Ouders die opvang voor hun zoon/dochter wensen laten dat per mail of per smartschoolbericht aan de school weten, zodat wij de aanwezigheden kunnen controleren.
Indien de opvang voor uw zoon/dochter plots en door onvoorziene omstandigheden in de loop van een dag niet meer mogelijk is, dan kan u de school bellen en vragen voor opvang te zorgen.

Kan mijn kind ’s middags een middagmaal krijgen op school?

Neen. De leerlingen brengen een eigen lunchpakket mee.

Is er avondstudie?

Neen, er is geen avondstudie.

Wat gebeurt er met de paasproeven?

De paasproefwerken worden afgelast. Of er na de paasvakantie inhaalproefwerken komen is nu nog onduidelijk. Meer info hierover volgt.

Gaan er nu drie weken onderwijs volledig verloren?

Neen. Leerkrachten spreken onderling af op welke manier we de leerlingen zo goed mogelijk aan het leren kunnen houden. Dat zal onder meer gebeuren met uitleg en/of opdrachten via Smartschool. We vragen dat leerlingen in dat verband hun smartschoolberichten blijven opvolgen. Leraars zullen tot aan de paasvakantie beschikbaar blijven volgens de normale lessenroosters voor advies en ondersteuning. Ook deze communicatie kan via Smartschool verlopen.

Rijden de schoolbussen?

Neen. De school organiseert geen leerlingenvervoer.

Worden ouders op de hoogte gehouden?

Van zodra er nieuwe informatie beschikbaar is worden de ouders via een smartschoolbericht ingelicht.

Wat als mijn kind ziek is?

Zieke kinderen blijven altijd thuis. Er moeten geen ziekteattesten worden afgeleverd.

Komen er updates voor deze FAQ?

 

Ja. De FAQ wordt met nieuwe info aangevuld op de websites van de scholen onder het tabblad ‘Corona’.