Prizma vzw

Prizmascholen

Nuttige links

1 op 5 loopt school in de buitenbaan

Op maandagmorgen 26 november was de aankomst van onze leerlingen op school een beetje anders dan anders. Net als in meer dan 220 andere scholen in Vlaanderen en Brussel, moesten ook onze Prizma-leerlingen die dag een hindernis overwinnen om de school te kunnen betreden. Ook tijdens sommige LO-lessen werden er wat meer obstakels genomen dan anders.

Een woordje uitleg :

Wisten jullie dat 1 Belg op 7 in armoede leeft? Dat zijn meer dan 1 7000 000 mensen : volwassenen, maar ook ... kinderen en jongeren. 1 kind op 5 in België groeit op in armoede; voor deze kinderen is naar school komen niet altijd gemakkelijk. Ze komen hindernissen tegen in hun schoolloopbaan, hindernissen die ze zonder hulp maar moeilijk kunnen overbruggen. De campagne van Samen Tegen Armoede wil dit probleem onder de aandacht brengen.

 

Op vrijdag 5 oktober 2018 werd er massaal ‘gebeld’ in meer dan 500 scholen in Vlaanderen en Brussel. Officieel belden 138 535 leerlingen en 7804 leerkrachten die dag voor het recht op goed onderwijs voor iedereen. Door de schoolbel extra luid en extra lang te laten rinkelen, stonden leerlingen en leerkrachten even stil bij het feit dat niet alle kinderen goed onderwijs kunnen krijgen.

Saved by the bell, de jaarlijkse belactie op de Internationale dag van de Leerkracht, is al een tijdje goed ingeburgerd in het Vlaamse en Brusselse onderwijs. Sinds dit jaar nemen dus ook onze Prizmascholen deel aan deze symbolische actie.

Heb je een inbreuk tegen je privacy vastgesteld op één van de prizma websites?

Neem dan contact op via het emailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

·         aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;

·         een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:

o   welke gegevens verzamelen we?

o   waarvoor gebruiken we deze gegevens?

·         aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren ?

·         verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;

·         uitleggen welke rechten je hebt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

Prizma vzw is de beheerder van de websites prizma.be. Bijgevolg is Prizma vzw de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door website verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

·         Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om websites te laten functioneren;

·         moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;

·         mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;

·         moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van prizma.be overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

Onze websites maken gebruik van Cookies

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om inloggegevens te bewaren.

Welke cookies worden op de website van Prizma gebruikt?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Dit zijn directe cookies, die door de website gecreëerd worden om de webpagina beter te laten functioneren.

Performance cookies van derden verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken Google Analytics om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekersstromen, paginaweergaves … Delen van de website kunnen zo in functie van het gedrag van de bezoekers aangepast worden.

​Hoe kan je het gebruik van cookies beheren?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Je kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/. Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Als je verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, moet je je cookievoorkeur instellen op de browser van elk toestel.         

 

Jouw rechten?

 

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stuur een mail naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Unesco – scholen?

 

De Prizma-scholen maken deel uit van het Unesco Associated School Project Network (ASPnet). Het verbindt scholen van over de hele wereld met elkaar rond het doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kinderen en jongeren.

 

Meer dan 10.000 scholen in meer dan 180 landen werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Ze maken de leerlingen vertrouwd met het gedachtengoed van Unesco en leren de jongeren dat ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor positieve veranderingen en kunnen bijdragen aan een veilige, verdraagzame en schone wereld.

 

https://www.unesco.be/nl/onderwijs

 

Wat is Unesco? Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen?

 

Unesco is een organisatie van de Verenigde Naties (VN) die duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog stimuleert in het onderwijs, in wetenschap, cultuur en communicatie.

 

De kern van Unesco is: “Omdat oorlogen beginnen in de hoofden van mensen, moeten we in de hoofden van mensen vrede opbouwen”. Dat doel wordt sinds 2015 opgedeeld in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zij vormen een mondiale agenda, die tegen 2030 de leefwereld van zoveel mogelijk mensen moet verbeteren.

 

https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands

 

Onze Projecten

2018-2019

 

 

 

Geheel terecht krijgt de opleidingsvorm STE(A)M de laatste jaren heel wat media-aandacht.

De opleiding STEM (“Science Techonolgy Engineering Mathematics”) is immers een opleidingsvorm waar veel aandacht geschonken wordt aan het ontwikkelen van 21 -eeuwse vaardigheden zoals: het zo zelfstandig mogelijk problemen leren formuleren, analyseren en oplossen, het doeltreffend informatie leren opzoeken, het experimenteren en daaruit de gepaste conclusies trekken, het in groep leren samenwerken, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, het leren werken met moderne hulpmiddelen, het gemaakte ontwerp kunnen presenteren, verdedigen, evalueren en bijsturen…

Het ontwerpen van een product (= “engineering”) is meestal een complex gegeven. In veel gevallen omvat STEM naast de ontwerpvaardigheden de nodige kennis en integratie van de vakken wiskunde (= “mathematics”), wetenschappen (= “science”) en technologie (= “technology”). Daarnaast wordt voor innovatieve toepassingen ook heel dikwijls een beroep gedaan op het creatieve. In dit geval spreken we van STEAM, waarbij de letter A in het woord verwijst naar “Art”.

Op het niveau van de scholengemeenschap werd met betrekking tot STEM een leerlijn ontwikkeld die zich voltrekt binnen zowel de middenscholen als de bovenbouwscholen. In de eerste graad (= in de middenscholen) wordt vooral aandacht geschonken aan STEM geletterdheid. In de bovenbouwscholen zetten we in de tweede graad in op STEM oriëntatie om uiteindelijk in de derde graad te evolueren naar STEM specialisatie.

Meer informatie over het specifieke STEM- gebeuren vind je op de websites van de verschillende scholen.