Prizma vzw

Prizmascholen

Nuttige links

PRIZMA?

Waar Prizma voor staat. 

CHRISTELIJK ENGAGEMENT
Jezus: ons voorbeeld

Onze aandacht richten we in de eerste plaats op anderen. Wij sporen elkaar aan om meer te doen dan wat van ons verwacht wordt, om te bemoedigen en kansen te blijven geven. In die geest willen wij ook samen met ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding zorg dragen voor onze leerlingen zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en zich ten volle ontplooien.

VERBONDENHEID
Bekommerd om anderen

› duidelijke afspraken als blijk van wederzijds respect
› teambuildingactiviteiten per klas
› bezinnende activiteiten waar we leren niet onszelf maar anderen centraal te stellen
› oog voor diversiteit
› zorg en aandacht voor wie het niet voor de wind gaat
› aandacht voor leerlingen met leerstoornissen
› steun aan projecten in vierde en derde wereld
› samenwerking met de Wereldwinkel
› Amnesty Schrijf-ze-VRIJdag
› inzet voor de Stamper, Bouworde, Damiaanactie, Broederlijk Delen, projecten door leerlingen zelf aangebracht …

WELZIJN
Democratische scholen

› een democratisch verkozen leerlingenraad werkt mee aan het beleid
› de ouder- en schoolraad geven advies bij de besluitvorming Communicatieve scholen
› directie, leerkrachten en opvoeders: makkelijk bereikbaar voor leerlingen en ouders
› diverse communicatiekanalen: oudercontacten, bezoek, telefonisch, via mail, agenda, Smartschool, website, Facebook … Veilige en gezonde scholen
› uitstippelen van de veiligste weg naar en van de school
› verstandig omgaan met toestellen, materialen en werktuigen in de sportzaal, de labo’s en de werkplaatsen
› regelmatige fietscontroles toveren ons om tot veilige weggebruikers › de hesjescampagne doet ons oplichten in het verkeer
› het project ‘mobiele scholen’ en de lessen ‘rijbewijs op school’ als voorbereiding op onze gemotoriseerde toekomst
› informatie- en preventiecampagnes
› promotie gezonde tussendoortjes
› gezond ontbijt, tutti frutti, week van de smaak …

KWALITEIT
Opvoeding en vorming

› geëngageerde leraars en opvoeders
› evenwichtige studiebelasting
› vrije, begeleide avondstudie
› studiebegeleiding in groep en op individuele basis
› leerlingen- en studieloopbaanbegeleiding in samenwerking met het CLB
› aanbod bijkomende, vrij te kiezen vakken
› succesrijke deelname aan olympiades en wedstrijden
› goed presterende oud-leerlingen Infrastructuur
› renovatie van gebouwen: gerealiseerd, in uitvoering en ter studie
› moderne materialen en technieken
› ruime en goed uitgeruste lokalen en vaklokalen
› draadloos netwerk (wifi) in onze gebouwen
› ruime ontspanningsruimtes: binnen en buiten
› aangename eetruimtes met aandacht voor gezonde maaltijden

BREDE VORMING
Sportieve scholen
› schoolinitiatieven, klas- en teamactiviteiten
› deelname aan interscholencompetities
› samenwerking met sportclubs in de regio
› middag- en naschoolse activiteiten als ontspanning

Culturele scholen
› toneel uit eigen huis of gastvoorstellingen
› twee koren en één orkest
› film, voordrachten, stads- en museumbezoeken
› poëziewedstrijd, muzikale evenementen, concerten en musicals …
› samenwerking met De Leest en andere cultuurhuizen

Open scholen
› bedrijfsbezoeken en ‘ondernemer op school’: een eerste blik op de economische werkelijkheid
› de juridische wereld komt binnen via een bezoek aan de rechtbank
› klasreizen, Europese studieweken en internationale uitwisselingen bieden nieuwe perspectieven
› ontmoetingen met andere culturen maken van onze leerlingen verdraagzame wereldburgers

Duurzame scholen
› werkgroep MOS (Milieuzorg Op School)
› oog voor REG (Rationeel EnergieGebruik)
› sorteren van afval › milieuvriendelijke renovatieprojecten
› dikketruiendag en ecoweek