Prizma vzw

Interessante info

Nuttige links

MISSIE & VISIE

Missie

Vanuit een christelijk perspectief, ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, willen we onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de ontwikkeling en opvoeding centraal staat.

Onze scholen verwelkomen iedereen gastvrij, van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond.
Zonder uitzondering nodigen ze leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om aan hun onderwijsproject mee te werken.

 

Visie

  • Zich thuis voelen
  • Talenten maximaal ontplooien
  • Sterk voor de zwakkeren, uitdagend voor de sterkeren
  • Zoveel mogelijk leervwnst voor elke leerling
  • Kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt