Prizma vzw

Interessante info

Nuttige links

Prizma

Geheel terecht krijgt de opleidingsvorm STE(A)M de laatste jaren heel wat media-aandacht.

De opleiding STEM (“Science Techonolgy Engineering Mathematics”) is immers een opleidingsvorm waar veel aandacht geschonken wordt aan het ontwikkelen van 21 -eeuwse vaardigheden zoals: het zo zelfstandig mogelijk problemen leren formuleren, analyseren en oplossen, het doeltreffend informatie leren opzoeken, het experimenteren en daaruit de gepaste conclusies trekken, het in groep leren samenwerken, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, het leren werken met moderne hulpmiddelen, het gemaakte ontwerp kunnen presenteren, verdedigen, evalueren en bijsturen…

Het ontwerpen van een product (= “engineering”) is meestal een complex gegeven. In veel gevallen omvat STEM naast de ontwerpvaardigheden de nodige kennis en integratie van de vakken wiskunde (= “mathematics”), wetenschappen (= “science”) en technologie (= “technology”). Daarnaast wordt voor innovatieve toepassingen ook heel dikwijls een beroep gedaan op het creatieve. In dit geval spreken we van STEAM, waarbij de letter A in het woord verwijst naar “Art”.

Op het niveau van de scholengemeenschap werd met betrekking tot STEM een leerlijn ontwikkeld die zich voltrekt binnen zowel de middenscholen als de bovenbouwscholen. In de eerste graad (= in de middenscholen) wordt vooral aandacht geschonken aan STEM geletterdheid. In de bovenbouwscholen zetten we in de tweede graad in op STEM oriëntatie om uiteindelijk in de derde graad te evolueren naar STEM specialisatie.

Meer informatie over het specifieke STEM- gebeuren vind je op de websites van de verschillende scholen.