Prizma vzw

Interessante info

Nuttige links

Heb je een inbreuk tegen je privacy vastgesteld op één van de prizma websites?

Neem dan contact op via het emailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

·         aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;

·         een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:

o   welke gegevens verzamelen we?

o   waarvoor gebruiken we deze gegevens?

·         aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren ?

·         verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;

·         uitleggen welke rechten je hebt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

Prizma vzw is de beheerder van de websites prizma.be. Bijgevolg is Prizma vzw de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door website verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

·         Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om websites te laten functioneren;

·         moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;

·         mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;

·         moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van prizma.be overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

Onze websites maken gebruik van Cookies

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om inloggegevens te bewaren.

Welke cookies worden op de website van Prizma gebruikt?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Dit zijn directe cookies, die door de website gecreëerd worden om de webpagina beter te laten functioneren.

Performance cookies van derden verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken Google Analytics om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekersstromen, paginaweergaves … Delen van de website kunnen zo in functie van het gedrag van de bezoekers aangepast worden.

​Hoe kan je het gebruik van cookies beheren?

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Je kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/. Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Als je verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, moet je je cookievoorkeur instellen op de browser van elk toestel.         

 

Jouw rechten?

 

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stuur een mail naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Geheel terecht krijgt de opleidingsvorm STE(A)M de laatste jaren heel wat media-aandacht.

De opleiding STEM (“Science Techonolgy Engineering Mathematics”) is immers een opleidingsvorm waar veel aandacht geschonken wordt aan het ontwikkelen van 21 -eeuwse vaardigheden zoals: het zo zelfstandig mogelijk problemen leren formuleren, analyseren en oplossen, het doeltreffend informatie leren opzoeken, het experimenteren en daaruit de gepaste conclusies trekken, het in groep leren samenwerken, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, het leren werken met moderne hulpmiddelen, het gemaakte ontwerp kunnen presenteren, verdedigen, evalueren en bijsturen…

Het ontwerpen van een product (= “engineering”) is meestal een complex gegeven. In veel gevallen omvat STEM naast de ontwerpvaardigheden de nodige kennis en integratie van de vakken wiskunde (= “mathematics”), wetenschappen (= “science”) en technologie (= “technology”). Daarnaast wordt voor innovatieve toepassingen ook heel dikwijls een beroep gedaan op het creatieve. In dit geval spreken we van STEAM, waarbij de letter A in het woord verwijst naar “Art”.

Op het niveau van de scholengemeenschap werd met betrekking tot STEM een leerlijn ontwikkeld die zich voltrekt binnen zowel de middenscholen als de bovenbouwscholen. In de eerste graad (= in de middenscholen) wordt vooral aandacht geschonken aan STEM geletterdheid. In de bovenbouwscholen zetten we in de tweede graad in op STEM oriëntatie om uiteindelijk in de derde graad te evolueren naar STEM specialisatie.

Meer informatie over het specifieke STEM- gebeuren vind je op de websites van de verschillende scholen.

 

Geachte ouder(s)

Uw zoon of dochter kijkt er ongetwijfeld naar uit om de stap te zetten naar het 3e jaar secundair onderwijs. De stap naar de 2e graad is een interessante uitdaging, maar het is ook belangrijk om de juiste keuze te maken. 

Prizma heeft een zeer uitgebreid aanbod aan studierichtingen (aso, tso en bso) verdeeld over 3 campussen (zie ook www.prizma.be).

Op de infoavond van februari hebben we dit aanbod al besproken:

Campus IdP: Sociale en Technische wetenschappen, Verzoring, Handel, Kantoor, Mode

Campus VTI: alle nijverheidstechnieken, Industriële wetenschappen

Campus College: Latijn, Wetenschappen, Economie, Humane wetenschappen


Mocht u meer informatie willen over één of meerdere studierichtingen en/of campussen van Prizma, dan brengen wij u graag een bezoek om de nodige toelichting te geven.

 

Campus VTI bezoekt alle leerlingen uit de middenscholen.

 

U kan op volgend manier een huisbezoek aanvragen voor de campussen College en Idp: 

- kopieer onderstaande velden, vul deze aan en stuur uw mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Campus IDP) of naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Campus College)

Naam:

Ouders van: 

Wensen meer info over: CCOL CIDP (schrappen wat niet past)

Het huisbezoek kan doorgaan op: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag (schrappen wat niet past)

Graag tussen/na: (specificaties i.v.m. uur)

Straat en nummer:

Plaats: 

Telefoonnummer:

Emailadres: 

Vanaf maandag 8 juli tot en met donderdag 15 augustus 2019.